ENG
הפרמטר האנושי. אדריכלות פרמטרית בישראל
עד 2014.09.10


פתיחת תערוכה
2014.08.28, 20:00


פתיחת תערוכה
2014.09.11, 20:00


 

קונפליקט

תערוכת צילום קבוצתית

2014.08.28 - 2014.08.31

URBANICA2014 קבוצת צילום דוקומנטרי אורבני

שעות פתיחת התערוכה
חמישי, 28/8 // 20:00 - 23:00
שישי, 29/8 // 10:00 - 16:00
שבת, 30/8 // 10:00 - 14:00, 16:00 - 22:00
ראשן, 31/8 // 10:00 - 14:00, 16:00 - 22:00

פתיחת התערוכה

יום ה', 28 אוגוסט 2014, 20:00
הכניסה חופשית והציבור מוזמן.

על התערוכה

ק ו נ פ ל י ק ט - תערוכת צילומים, היא השניה בסדרת תערוכות של קבוצת URBANICA2014, קבוצת צלמי דוקומנטר אורבני.
קונפליקט הנו מושג רב-מימדי שניתן להחיל על מגוון מצבים. קונפליקטים ומחלוקות הם דרך חיים בחברה פלורליסטית ומשקפים מצבים של חוסר הסכמה על רקע ערכי.
המשתתפים בתערוכה, צלמי תעודה, מציפים לעיני המבקרים בה קונפליקטים המרכיבים את פני החברה הישראלית שאנחנו חלק ממנה.
התערוכה מזמנת מפגש לצלמי תעודה מכל גווני הקשת החברתית, ללא אפליה לאומית, חברתית ומגדרית ויוצגו בה עבודות של 26 צלמים אשר נבחרו ע"י אוצר התערוכה.

אוצרים

סער אביגור, איריס אביגור

משתתפים

אורי לביא, בלונדי, ענת קובי, סופי אבוחצירא, סילביה רויטמן, דלית שחם, שרון גבאי, דובי צ’יזיק, דביר סורמלו, יצחק שאול, אלי רימון, רון ניב, גיא ספיר ופלביו גרינשפן, סיגל קרומר, נופר הורוביץ, הלה נס, דודי טוכפלד, קרן נמרוד מלכה, אורנה שלגי נאור, אביבה דמרמרי, נורית מוזס, טל סורמלו, ערן גולדשמידט, איריס אביגור, סער אביגור

קבוצת URBANICA2014 תומכת ומקדמת צלמים, לא מסחריים, ע"י ליווי מקצועי, חשיפה וחשיפת עבודותיהם לקהל הרחב בתערוכות קבוצתיות, מאורגנות תחת מותג-גג באותו שם. הקבוצה מונה למעלה מ- 300 צלמים פעילים, ובהם אמנים, עיתונאים ומשוררים חזותיים, יוצרים בעלי אמירה. יחדיו כקבוצה שהתארגנה לצורך העניין, צלמי URBANICA2014 מגדירים את הצלם האורבאני כיוצר סביבתי וערכי, שאומנותו היא אמנותו. הקבוצה נוסדה בראשית 2014, וערכה עד כה תערוכה אחת בחודש אפריל בגלריה "הקיר בחשמל" בתל-אביב, בה הציגו 29 צלמים. התערוכה 'קונפליקט' היא תערוכתה השניה. www.facebook.com/groups/URBANICA2014